Subscribe Us

custom_html_banner1

Nëse respektohen masat sipas këtij vendimi mund të mbahen dasmat në Kosovë!
Ministria ka paraqitur Urdhëresën për aplikimin e masave për parandalimin e Covid 19 ne sektorin e Gastronomis.